Положение «О проведении Чемпионата области среди крейсерских яхт 2013»

1. Правила

1.1. Змагання поводяться відповідно до наступних документів:

 • правилам вітрильних перегонів 2013 – 2016;
 • правилам вимірювання крейсерських яхт НПВ — 2008;
 • Положенню про проведення змагань;
 • Вітрильницької Інструкції (В.І.) при дотриманні «Правил плавання на внутрішніх водних шляхах України»

Організатором змагань є Запорізький обласний Департамент освіти і науки, молоді та спорту і Запорізька обласна федерація вітрильного спорту. День прибуття та реєстрація учасників змагань – 23 липня 2013 р. Керівництво проведення Регати покладається на Перегоновий комітет, призначений провідною організацією.

1.2. Всі спортсмени беруть участь у змаганнях на свій страх і ризик. Перегоновий комітет не приймає на себе відповідальність за життя або власність учасників змагань, також за можливі тілесні ушкодження або ушкодження майна на змаганнях або в зв’язку із змаганнями.

2. Допуск

2.1. Змагання відкриті, особисті і відносяться до четвертої категорії складності.

2.2. Капітан яхти повинен мати кваліфікацію не нижче яхтового стернового 1-го класу, помічник – не нижче яхтового стернового 2-го класу.

2.3. Заміна членів екіпажу або зміна чисельності екіпажу, від кількості зазначеної в записі на участь, повинна робитись тільки після дозволу Перегонового комітету. Збільшення або зменшення екіпажу від кількості зазначеної в записі на участь без відома Перегонового комітету неприпустимо (аж до зняття яхти з перегонів).

2.4. .У мандатну комісію повинні бути подані наступні документи:

 • запис на участь у змаганнях;
 • кваліфікаційні документи капітана і помічника;
 • судновий квіток;
 • дійсне Вимірювальне свідоцтво;
 • акт технічного огляду за поточний період;
 • ідентифікаційний код.

2.5. Стартовий внесок складає 20 грн. за кожного члена екіпажу, що є членом. ВФУ. Для інших членів екіпажу стартовий внесок складає 40 грн.

2.6. Змагання проводяться по системі обміру НПВ — 2008. У разі відсутності дійсного вимірювального свідоцтва яхта допускається до змагань з коефіцієнтом ТМF, збільшеним щонайменше на 5% від найбільшого коефіцієнту яхти відповідної залікової групи.

2.7. Всі витрати по відряджанню і транспортуванню яхт за рахунок організацій, що відряджають.

2.8. Технічна комісія перевіряє наявність технічного забезпечення за вимогами крейсерських перегонів 4 категорії складності ,а також наявність рятувального спорядження.

2.9. Вимірювач провадить контрольний огляд за вимогами Перегонового комітету.

3. Сповіщення учасників та реклама

3.1. Сповіщення учасникам вивішуватимуться на дошці повідомлень ,розташованій у районі Секретаріату змагань. У разі відсутності дошки повідомлень інформація сповіщається учасникам на раді капітанів.

3.2. Організатори залишають за собою право на використання передньої чверті борту корпусу яхти для своєї реклами. Іншу рекламу учасники мають право нести за рішенням мандатної комісії після сплати внеску, або представлення сертифікату ВФУ. Письмовий дозвіл має бути отриманий до старту змагань.

4. Зміни вітрильницької інструкції

Будь яка зміна вітрильницької інструкції буде повідомлена не пізніше однієї години до старту в день чергових перегонів, за винятком змін у розкладі перегонів, що будуть вивішені напередодні дня вступу в силу.

5. Сигнали, подавані на березі

5.1.Сигнали, подавані на березі, будуть підняті на щоглі головного суддівського судна.

5.2. Вимпел “АР” із двома звуковими сигналами означає, що перегони відкладено. Сигнал “Попередження” буде поданий не раніше чим через 30 хвилин після спуску прапора “АР” супроводжуваного одним звуковим сигналом.

5.3. Прапор “В”, цілком піднятий у супроводі одного звукового сигналу, означає “Почався час протестів”. Коли приспущений до половини, означає “Залишилось менше 30 хвилин до закінчення часу подачі протестів”. Коли він спущений, означає “Час подачі протестів завершено”.

6. Умови проведення та програма змагань

6.1. Змагання проводяться у наступних залікових групах:

 • перша група яхти з перегоновим балом до 5.05
 • друга група яхти з перегоновим балом до 5.72
 • третя група яхти з перегоновим балом до 6.76 м.
 • четверта група яхти з перегоновим балом до 7.45 м.
 • п’ята група яхти з перегоновим балом до 8.82 м.
 • шоста група яхти з перегоновим балом більше 8.82м
 • сьома група яхти туристичного класу

Перегоновий комітет разом з організатором може прийняти інше рішення про розподіл яхт на залікові групи. Кількість та склад залікових груп буде визначено після закінчення роботи мандатної комісії.

Регата складається з серії перегонів (кількістю від трьох до п’яти) на навітряно-підвітряній або трикутній дистанції довжиною 5 – 10 морських миль. Змагання вважаються такими, що відбулися, якщо буде проведено щонайменше два перегони.

6.2. Розклад регати

23.08.13р.
18.30 — 20.00
24.08.13 р.
07.30 — 09.00
10.00
10.30
11.00
25.08.13р.
08.00
09.00
26.08.13р.
08.00
09.00

13.00

мандатна комісія

мандатна комісія
церемонія відкриття змагань
рада капітанів
старт перших перегонів

рада капітанів
старт перегонів другого перегонового дня

рада капітанів
старт перегонів третього перегонового дня

церемонія закриття

Старт кожних наступних перегонів буде дан через 30 хвилин після закінчення гонки. Кінцем гонки вважається фініш останньої яхти, або закінчення контрольного часу.

7. Стартова і фінішна лінія, знаки дистанцій

7.1. Стартовою лінією є лінія між щоглою суддівського судна і стартовим знаком.

7.2. Фінішна лінія уточнюється на раді капітанів перед перегонами.

7.3. Навал на суддівське судно розцінюється як навал на знак. Повторне перетинання фінішної лінії в будь-яку сторону забороняється (виняток – виконання вимог правила 31.2 і виконання штрафів). За порушення цього пункту яхта може бути покарана по рапорту судді-фінішора.

7.4. Поворотні знаки дистанції повідомляються на раді капітанів.

8. Прапори стартових груп

Перша стартова група – залікові групи 3, 4, 5, 6 – прапор “1” Друга стартова група — залікові групи 1. 2. 7 – прапор “2” У залежності від кількості заявлених яхт склад стартових і залікових груп може бути змінений.

9. Знаки

Характеристика знаків визначається на схемах дистанцій перегонів. У випадку виконання функцій знаку суддівським судном обгинається суддівське судно. В темну частину доби учасник повинен голосом сповістити суддівському судну назву своєї яхти.

10. Порядок стартів, сигналізація

10.1.Сигналізація відповідно до правила 26 ПВП 2013-2016 з інтервалом між стартовими групами 5 хвилин. Перегоновий комітет може ввести “правило однієї хвилини” підняттям прапора “Індія”.

10.2 Першою стартує перша стартова група. Другою стартує друга стартова група.

10.3.Для кожної стартової групи старт відкрито протягом 15 хвилин. Після загального відкликання порядок стартів не змінюється

10.4. Судна, чий попереджувальний сигнал ще не було подано, мають під час стартових процедур для інших класів обминати район старту.

11. Контрольний час

Фініш закривається через 30% часу проходження дистанції першою яхтою залікової групи.,якщо ця яхта правильно пройшла дистанцію.

12. Покарання

Використовується система покарань відповідно до правил 30 ,31 ,42 ,44.3(с) ПВП 2013-2016.

13. Протести

Протести приймаються секретаріатом змагань .Протести повинні бути написані на спеціальному бланку,що можна одержати в секретаріаті змагань. Протест повинний бути поданий у секретаріат у плині одного часу після фінішу останньої яхти. Протестовий внесок – 100 грн.

Яхта,що збирається подати протест, зобов’язана показати протестовий прапор на місці інциденту та на фініші. . Несіння прапору під час перегонів не звільняє яхту від обов’язку показати прапор (звернути увагу судді) на фініші.

14. Безпека і відповідальність.

Капітан несе відповідальність за безпеку яхти та екіпажу. Організатори, Перегоновий комітет не несуть відповідальності за життя,можливі травми учасників,пошкодження або втрати майна,що є спричиненими у змаганнях або у зв’язку з ними.

15. Залік

15.1. Кількістю учасників є кількість заявлених яхт , що допущені до участі у змаганнях мандатною комісією та з’явилися в район старту.

15.2. Місце яхти в кожних окремих перегонах є її місце на фініші з урахуванням виправленого часу за коефіцієнтом TMF, ретроспективною поправкою AF і скореговане щодо покарання.

15.3. Кількість очок , що їх яхта отримує за перегони в своїй заліковій групі ,обчислюється за преміальною системою:

 • Загальне місце яхти визначається по найменшій сумі набраних очок.
 • Жодні результати не вилучаються.
 •  При рівності очок в загальному заліку переможець визначається за результатами найдовшої гонки. Якщо всі гонки рівноцінні, враховується результат останньої гонки. .

15.4. Очки набрані в маршрутній гонці помножуються на коефіцієнт k=2.

16. Обмеження по витяганню на берег.

Всі яхти повинні бути спущені на воду до 15.00 дня напередодні перших перегонів і не повинні витягатися на берег у плині всіх змагань,крім попереднього письмового дозволу Голови перегонового комітету або Протестового жюрі. Від початку і до закінчення останніх перегонів змагань не дозволяється чистити,полірувати,шліфувати підводну частину корпуса яхти. Протягом усієї серії не дозволяється витягати з води стернові пера.

17. Нагородження

Екіпажи яхт,що зайняли перші та призові місця в кожному класі нагороджуються Кубками,дипломами та призами,члени екіпажів нагороджуються медалями та дипломами. Інші організації можуть запровадити додаткові нагороди за домовленістю з організаторами змагань.